Chci vytvořit Přátelské místo

Co mohu získat?
Garanci přívětivosti služeb vůči klientům se specifickými potřebami. Potenciální zájemci získají jistotu, že je personál schopen se o ně kvalifikovaně postarat, personál získá jistotu při komunikaci s klientem i při řešení specifických situací. Své služby tak můžete bez obav a s minimálním rizikem nabídnout většímu okruhu klientů, což podle současných statistik představuje 3 - 3,5 milionů osob (osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři). Logo získané na základě certifikace mohou libovolně marketingově využít pro propagaci své provozovny.
  
Co mám udělat?
Kontaktovat realizátory projektu a domluvit si speciální školení pro personál. Kurz obsahuje důležité teoretické informace i praktické dovednosti. Termín lze plně přizpůsobit organizačním potřebám provozovatele, koná se přímo v certifikované provozovně a využívá její přirozené prostředí. Součástí certifikace je i vyhodnocení architektonické přístupnosti objektu a jeho vybavení. K tomu budeme předem potřebovat popis objektu.
  
Co se bude dít?
Na místě posoudíme dispozice objektu z hlediska bezbariérovosti (architektonické i komunikační). Už za ni můžete získat až 2 *křížky:
         *    částečně bezbariérové
         **  plně bezbariérové
Současně proškolíme přihlášené zaměstnance *(náplň kurzu ODKAZ NA OBSAH JEDNOTLIVÝCH BLOKŮ). Maximální počet účastníků v jedné skupině je 10 osob. Tím garantujeme vysoký praktický přínos pro účastníky a jejich schopnost využít poznatky v praxi. Podle počtu proškolených pracovníků získáte až 3 *křížky:
         *      30 % proškoleného personálu
         **    60 % proškoleného personálu
         *** 100 % proškoleného personálu

Nácvik je natáčen, po skončení každého bloku následuje rozbor záznamů. Každý účastník školení obdrží informační manuál, organizace obdrží DVD s videozáznamem školení.
  
Kolik školení si můžu objednat?
Kolik budete chtít nebo kolik bude potřeba. Sami si určíte, kolik chcete mít odborně vyškolených pracovníků s ohledem na váš provoz. Počet kurzů není omezen (na rozdíl od počtu účastníků v jednom kurzu) a vždy se s termínem přizpůsobíme vašim potřebám.
  
Kdo získá certifikát?
Provozovatel získá certifikát a oprávnění užívat logo projektu s příslušným počtem *křížků pro certifikovanou provozovnu. Certifikát získá i každý absolvent kurzu. Budete-li hledat nového zaměstnance, certifikát vám napoví o jeho znalostech, zkušenostech a dovednostech i přístupu k práci.  
Platnost certifikace je 5 let.
  
Kdo se o mně dozví?
Díky pravidelně aktualizovaným informacím na webu projektu a množství tiskových materiálů se o certifikovaných zařízeních dozví potenciální klienti. Důležité informace budou navíc každoročně rozesílány zájmovým a oborovým organizacím, svazům a sdružením cílových skupin se specifickými požadavky. Jen v ČR přitom statistiky uvádějí více než 1 milion osob s nejrůznějšími typy znevýhodnění. Tito lidé často nevyhledávají služby ze strachu z kvality poskytovaných služeb.
  
Jak vypadá logo?
 
*nové

Logo s maximálním počtem *křížků říká, že provozovna je plně bezbariérová a veškerý personál absolvoval speciální školení.
     
 
Chci kontaktovat organizátory