Projekt

Cílem projektu je vytvořit národní síť certifikovaných poskytovatelů služeb (především v oblastech ubytování, kultury, zábavy, sportu, stravování apod.), u kterých by klient (zákazník, návštěvník...) s nejrůznějšími typy omezení měl garanci profesionálního přístupu a přístupnosti služeb. Projekt je ale přínosný také institucím veřejné správy a jejich podřízeným subjektům nebo subjektům občanského sektoru. Patronkou projektu Přátelská místa se v roce 2015 stala Taťána Medvecká.

Poskytovatelům udělený certifikát usnadní přístup ke klientům, umožní oslovit i zákazníky se specifickými potřebami a zvýší kvalifikaci personálu. Na základě speciálního školení získá personál užitečné teoretické informace a především praktické dovednosti pro svou práci. Personál tak bude na vysoké úrovni schopen nabídnout služby i lidem s různými typy omezení nebo znevýhodnění tak, aby nevznikly obavy, problémy nebo překážky ani na straně provozovatele, ani na straně klienta.

Součástí certifikace je i posouzení přístupnosti prostor pro osoby se specifickými potřebami, jako jsou osoby se sníženou pohyblivostí, lidé se smyslovým postižením nebo senioři.

Potenciálním klientům, uživatelům služeb, nabídne přehled o takových zařízeních, která budou rozumět případným omezením, pochopí specifické potřeby a budou připravena vhodně reagovat. Certifikované zařízení bude schopné řešit i nestandardní potřeby a situace bezpečně a s maximálním důrazem na oprávněné potřeby klienta. Zákazník tak bude mít v certifikovaných místech garanci maximálního bezpečí, vyšší kvality služeb, setká se s částečně nebo zcela bezbariérovým prostředím a může očekávat vyšší profesionalitu personálu. Podle současných statistik se to jen v ČR týká 3 - 3,5 milionu osob (osoby se zdravotním znevýhodněním a senioři).

Klient v praxi pozná standard nabízených služeb díky logu, kterým provozovatel bude moci na základě udělené certifikace označit svou provozovnu. Na úroveň služeb bude poukazovat počet přidělených *křížků v logu. *Křížky budou přidělovány podle bezbariérovosti prostor a podle počtu proškolených pracovníků:

     Bariérovost:

          *      částečně bezbariérové

          **    plně bezbariérové

  

     Odbornost personálu:

          *      30 % proškoleného personálu

          **    60 % proškoleného personálu

          ***  100 % proškoleného personálu

        

   

http://www.pratelskamista.cz/_/rsrc/1263972770642/projekt-ceskeho-cerveneho-krize/pm%20logo%20v.jpg?height=81&width=200 *nové logo

  

Logo s maximálním počtem *říká, že provozovna je plně bezbariérová a veškerý personál absolvoval speciální školení

Podívejte se na video z výukových kurzů projektu Přátelská místa.